loading...

לא על הלחם לבדו / מרכז נא לגעת

מאת: עדינה טל ובבימויה

ההצגה "לא על הלחם לבדו" מורכבת מאנסמבל של אחד עשר שחקנים חרשים-עיוורים, הלוקחים את הקהל למסע בעולמם הפנימי, במחוזות החושך, הדממה ו… הלחם. סביב ציר הזמן של לישת הבצק, התפתחותו ואפייתו על הבמה נוצר מפגש בין השחקנים לקהל במהלכו מובילים השחקנים את הצופים אל רגעים קסומים בין פנטזיה למציאות ובין המפואר למגוחך. יחד משחזרים השחקנים זיכרונות, מגשימים חלומות נשכחים, "נוגעים" בניצוץ הבריאה הקיים בכל אחד מאיתנו ומחזירים את הצופה לבסיס, הלא הוא הלחם, המשול אל הגעגועים לבית.

"כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם…"- אומרים השחקנים, ומדגישים את חשיבות המפגש בינם לבין הקהל, ואת הצורך בקשר עם הסביבה , צורך קיומי לא פחות מהצורך בלחם.

הזמנת כרטיסים